Damy radę! Z Funduszem Pomocowym

Projekt jest finansowany w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich2022-23”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez FundacjęEdukacja dla Demokracji.

Od września w świetlicy wiejskiej w Milinie i w siedzibie naszej Fundacji w Szymanowie ruszyły zajęcia w ramach realizacji programu ,, Damy radę!’’. 24 dzieci w wieku 3-10 lat, podzielonych na 3 grupy wiekowe, do maja 2023 roku 2 x w tygodniu spotykać się będzie na zajęciach edukacyjno- integracyjnych.  Integralną częścią projektu są też konsultacje z psychologiem i logopedą, a dzieci potrzebujące szczególnej pomocy i wsparcia będą miały wykonaną kompleksową diagnozę metodą Monachijskiej Funkcjonalnej Skali Rozwojowej.