Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży ,, Na krańcu tęczy’’ powstała w 2009 roku, a zarejestrowana w KRS została w styczniu 2010 r. Głównym celem jej działania jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, aktywizacja społeczności lokalnej i promocja wolontariatu. Działamy na rzecz dzieci, młodzieży i seniorów, stałymi działaniami objętych jest corocznie ok.200 osób, na rzecz których prowadzimy minimum 500 godzin warsztatów, spotkań i wyjazdów edukacyjnych  każdego roku.