Nie samą pracą aktywista żyje

Działania projektowe wręcz się piętrzą, ale żeby je sensownie zaplanować i znakomicie przygotować potrzebna jest silna, zmotywowana i zintegrowana grupa. A wiadomo nie od dzisiaj, że nic tak nie integruje jak wspólne wyjazdy- jest czas i na pracę, i na zabawę i wyrównujemy szanse w dostępie do kultury, a efekty widać potem w działaniach skierowanych do społeczności lokalnej.