,,Nasze miejsce"


Projekt ,, Nasze miejsce’’ realizowany w ramach programu PROO 1 a będzie trwał niemal 3 lata- to przede wszystkim realne wzmocnienie działalności misyjnej naszej Fundacji. Już stoi drewniana altana, w której od września odbywają się zajęcia, już 3osoby zdobywają nową wiedzę i umiejętności na kursach i szkoleniach, już udało się objąć cyklicznymi zajęciami 2 grupy dzieci i utworzyć stały Punkt Wsparcia- a to dopiero początek! Sfinansowano ze środków @narodowyinstytutwolnosci w ramach PROO 1a @Komitet do spraw Pożytku Publicznego

.
.