Pełne obroty!

Nowa baza lokalowa Fundacji działa już na pełnych obrotach- odbywają się warsztaty kulinarne, artystyczne i plastyczne, przy nowych stołach i ławkach może swobodnie usiąść i pracować nawet 20 dzieci, co skrzętnie wykorzystuje pani Emilka Cykliczne zajęcia, Punkt Wsparcia, spotkania dla młodzieży, seniorów i wolontariuszy w różnych grupach wiekowych to bardzo wymierne efekty realizacji działań projektowych..
.