Dodatkowy miesiąc zajęć w Punkcie Interwencji Kryzysowej RESTART

Dzięki rekordowo wysokiemu kursowi euro udało się zgromadzić środki na dodatkowy miesiąc zajęć dla wszystkich odbiorców projektu RESTART- maluszki będą miały dodatkowe 24 godziny spotkań, psycholog 2 dodatkowe dni konsultacji, a Pogotowie Korepetycyjne to kolejne 20 godzin zajęć, szczególnie istotne w gorącym okresie wystawiania ocen końcowych w szkole- to jeden z nielicznych przypadków, kiedy słaby złoty wywołuje uśmiech zadowolenia.  Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny