Punkt interwencji kryzysowej- RESTART

Od grudnia 2021, dzięki dofinansowaniu uzyskanemu w ramach konkursu na projekty interwencyjne w Programie Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny w  Milinie działa prowadzony przez specjalistów z naszej Fundacji Punkt Interwencji Kryzysowej RESTART. RESTART to możliwość konsultacji indywidualnych z psychologiem, pedagogiem i prawnikiem, udziału w grupach wsparcia dla dorosłych, młodzieży i dzieci, korepetycji pomagających zniwelować problemy edukacyjne, a także udziału w zorganizowanych, cyklicznych zajęciach dla maluszków. To także możliwość wykonania diagnozy pedagogicznej, omówienia jej wyników i ustalenia planu postępowania, indywidualnego dla każdego dziecka. Działania dostępne są dla wszystkich mieszkańców gminy Mietków, punkt mieści się w świetlicy wiejskiej w Milinie, a o zapotrzebowaniu na oferowane w ramach jego działalności usługi najlepiej świadczy fakt, iż grafiki specjalistów wypełnione są po brzegi, a na każde spotkanie tworzone są listy rezerwowe.